Technische specificaties

Ontwerp

Om implantaten te ontwerpen, worden 3D-beelden afgeleid van DICOM-data verkregen uit de CT / CBCT-scan van de patiënt.

Technical specification - Design

Om implantaten op maat te ontwerpen, worden 3D-beelden (STL format) afgeleid van DICOM-gegevens verkregen van de (CB)CT-DICOM gegevens van de patiënt. Bij het uploaden van de dataset geeft de chirurg aanvullende informatie over de casus en de gewenste vorm van het implantaat, met behulp van aangewezen online formulieren, video call, gecodeerde uploads of telefonische communicatie. De 3D-beelden worden gebruikt om een ​​ruw beeld van het implantaat te ontwerpen, indien van toepassing door structuren van de niet-aangedane zijde te spiegelen.

Het implantaat wordt gemaakt volgens de indicaties van de chirurg en met behulp van grafische hulpmiddelen. Een dynamische communicatie tussen ontwerpers en chirurg garandeert dat de voorkeuren van de chirurg worden gerespecteerd voordat het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd en goedgekeurd via de website. Als er spierkrachten op komen, dan werd het concept reeds onderworpen aan eindige elementen analyse. Het veilige gedrag van het implantaat in zijn werkelijke omgeving wordt hiermee voorspeld.

Na productie wordt het implantaat optisch gescand en de puntenwolk vergeleken met het STL-bestand om te verzekeren dat het vervaardigde implantaat dezelfde afmetingen heeft als het 3D-ontworpen implantaat, met een tolerantie die wordt voorgeschreven door de klinische behoeften.