Concept

AMSJI®™

AMSJI®™

Bij patiënten met perfect gezond kaakbot, vormt het plaatsen van titanium wortelimplantaten geen probleem. Indien er voldoende bot aanwezig is, zal een vastzittend kunstgebit op deze implantaten een goede oplossing zijn. Maar als de kaak verregaand geatrofiëerd is, is een sterke inwendige verankering van implantaten onmogelijk.

Extreme atrofie van het kaakbot, in boven- of onderkaak, vereist een alternatieve oplossing. De AMSJI®™, of "Additively Manufactured Subperiosteal Jaw Implant", biedt een elegant alternatief voor bottransplantaten of quad-zygoma-implantaten, voor patiënten met Cawood & Howell Klasse V tot VIII botatrofie.

Specificaties

CADskills biedt een oplossing die voor elke patiënt afzonderlijk is ontworpen, te beginnen met een CT-scan van de kaak en de scanprothese in occlusie. De AMSJI wordt 3D geprint in ons biocompatibel titanium, bovendien wordt een 3D geprinte tijdelijke prothese bijgeleverd.

Biofunctionalisering  voor optimale biocompatibiliteit en scaffolding verzekert secundaire fixatie, naast de primaire schroeffixatie. Schroeven worden geplaatst waar het bot van de beste kwaliteit is en niet zal resorberen, namelijk in de jukbeenberenbogen en het apertura piriformis kader.

Het generieke AMSJI-implantaat is topologisch geoptimaliseerd volgens vooraf gedefinieerde normen. Elk implantaat wordt individueel onderworpen aan Finite Element Analysis (FEA) om de sterkte van de AMSJI te verzekeren. Dit resulteert in de mogelijkheid om posts te verwijderen indien nodig, om infecties en peri-implantitis te slim af te zijn. De patiënt zal nooit eindigen in een situatie die erger is dan deze voor de implantatie.

De operatie kan worden uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt minder dan 2 uur; dit omdat de implantaten van AMSJI perfect op het kaakbot van de patiënt passen. CADskills levert een compleet uitgeruste instrumentenset, samen met de implantaten. De patiënt keert terug naar huis met een tijdelijk functioneel gebit en een stralende lach, in één enkele sessie!

Na twee tot maximaal vier maanden wordt de tijdelijke prothese vervangen door een permanente restauratie. De 3D-geprinte tijdelijke prothese is te broos om nog te kunnen functioneren. De permanente prothese kan worden vastgeschroefd of uitneembaar. Ze wordt gemaakt door de restauratieve tandarts die samenwerkt met hun eigen tandtechnisch laboratorium. Er is keuze tussen een hybride brug, een dubbele structuur of een Dolderbar met ruiters. Voor de titanium bovenbouw kan het tandtechnisch laboratorium indien nodig een beroep doen CADskills. Hiervoor vult de tandarts een bestelling (prescriptie) in op de website van CADskills. De tandopstelling en het polymeriseren of slijpen van het zirkoniumoxide vinden altijd plaats op verzoek van de tandarts in het tandtechnisch laboratorium. CADskills produceert geen kunstgebitten. Een uitgebreide handleiding is beschikbaar onder 'Richtlijnen, handleidingen, formulieren en publicaties'.

Samenwerking
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie, vul het formulier rechts in of bestel rechtstreeks vanuit uw account.

Heeft u reeds een account?

Bestel nu Richtlijnen, handleidingen, formulieren & publicaties