Tekniska specifikationer

Design

För att utforma implantat kan snabba prototypmodeller härledas från Digital Imaging och Communications in Medicine (DICOM) -data som erhållits från patientens databas (CT / CBCT).

Technical specification - Design

För att utforma implantat härrör 3D-bilder från DICOM-data som erhållits från patientens CT/CBCT-skanning. När du laddar upp datasetet tillhandahåller kirurgen ytterligare information om fallet och önskad form, med angivna onlineformulär, video call, krypterade uppladdningar eller telefonkommunikation. När skanningarna är säkert uppladdade via webbplatsen används datasetet för att utforma en grov bild av implantatet, om tillämpligt genom att spegla strukturer från den opåverkade sidan.

Implantatet skapas efter kirurgens indikationer som anges online och använder sig av grafiska verktyg.  En dynamisk kommunikation mellan designers och kirurg garanterar att kirurgens preferenser respekteras innan den slutliga designen presenteras och godkänns via webbplatsen. Den virtuella designen kan utsättas för Finite Element Analysis innan den går i produktion. Simulering av krafterna som verkar på implantatet säkerställer att implantatet uppfyller de tekniska standarder som anges. Implanteringens beteende i sin faktiska miljö förutses.

Efter produktion skannas implantatet optiskt och punktmoln jämförs med STL-filen för att säkerställa att det tillverkade implantatet har samma dimensioner som det 3D-designade implantatet med en tolerans som dikteras av de kliniska behoven.