Concept

3D geprinte spalken

3D geprinte spalken

Patiënten die intermaxillaire fixatie nodig hebben en praktisch volledig betand zijn, kunnen met deze spalken op maat op gingiva- en lipvriendelijke wijze geholpen worden.
Het aanbrengen met composiet via zuur-ets techniek neemt 30 minuten in beslag en kan zonder verdoving gerealiseerd worden. Nuttig bij plaatsen van kaakgewichtprothesen. Dit concept heeft ook monomaxillaire toepassing bij premaxilla-osteotomie en bottransplantaties bij schisis (wisselgebit).

Specificaties

Modellen in occlusie worden gescand (CT, CBCT of met optische scan) en het bestand wordt ge-upload. Uitbreiding, positie en vorm van de haakjes worden door de chirurg bepaald. 
 

Clinical case
PS Arch Bar

View clinical case
PS Arch Bar
Samenwerking
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie, vul het formulier rechts in of bestel rechtstreeks vanuit uw account.

Heeft u reeds een account?

Bestel nu Richtlijnen, handleidingen, formulieren & publicaties