Concept

AMSJI

AMSJI

Als u al een tijdje een tandprothese draagt, krimpt uw kaakbeen door niet-fysiologische druk. In dat geval kan uw tandarts beslissen dat implantaatsteun voor de prothese moet worden voorzien. Hiervoor wordt vaak de hulp van een chirurg ingeroepen. Het is dan mogelijk dat de standaard titanium-schroefimplantaten niet kunnen worden gebruikt vanwege extreme botatrofie. Dan is een AMSJI geïndiceerd om een stevige verankering naar het bot te verzekeren.

Hoe werkt het?
Het proces
  1. Uw medische geschiedenis zal vóór de procedure worden besproken. Neem een recente medicatielijst mee. Tijdens dit consult zal uw chirurg het concept uitleggen en risico's en voordelen met u bespreken.

  2. De eerste stappen moeten worden genomen door uw tandarts en tandprotheticus. Standaard intraorale afdrukken worden gemaakt.

  3. Tijdens de tweede sessie bij uw tandarts, zullen verschillende parameters worden gemeten. De keuze zal worden gemaakt tussen een uitneembare of een vaste prothese.

  4. De derde sessie in de tandartspraktijk eindigt in een wasopstelling (scanprothese) die wordt gescand (CT-scan of CBCT-scan), in het ziekenhuis of bij ons in de firma.

  5. De CT-scan wordt uitgevoerd met de prothese op zijn plaats en met de tanden in contact.

  6. Met de scangegevens zullen uw chirurg en CADskills uw implantaat ontwerpen.

  7. De interventie kan plaatsvinden onder lokale of algemene anesthesie, afhankelijk van de voorkeur van u en uw chirurg. U kunt dezelfde dag naar huis terugkeren als de procedure onder algehele anesthesie plaatsvindt. De operatie zal in ongeveer 2 uur worden uitgevoerd. Je hebt nu een tijdelijke prothese waarmee twee maanden zachte voeding kan gegeten worden.

  8. Het is belangrijk om een optimale mondhygiëne te behouden. Het succes hangt alleen af van de gezondheidstoestand van het tandvlees rondom de posten.

G.
Testimonial
The story of G.

In 2017 a woman with an extremely atrophied maxilla and mandible was treated in the UZ Brussels hospital, after suffering for over 4 years with removable prostheses. An AMSJI (Additively Manufactured Subperiosteal Jaw Implant) was designed and manufactured…

Lees Meer
Kunnen we u helpen?
Vraag uw chirurg om raad.

Voor meer informatie over onze concepten

Contacteer ons