KONCEPT

BÅTBEN ERSÄTTNING

BÅTBEN ERSÄTTNING

CADskills utformar och 3D-printar patientspecifika karpalben, som ofta påverkas av avaskulär nekros.

Andra ortopediska implantat innefattar till exempel rekonstruktion av en del av nyckelbenet eller akromionen, där alla andra alternativ förlorades, vilket leder till ett extremt lidande för patienterna.

Produktspecifikationer

Designen kan börja med att spegla den opåverkade sidan. Ett patientspecifikt båtben eller lunatben bildar en mycket mer kvalitativ lösning än ett standardimplantat. Karpalbenen är mycket polerade, och kanalerna är avsedda för att undvika att benet vrids ur led.

Ortopediska implantat är alltid utformade tillsammans med kirurgen, eftersom många specifika egenskaper kan beaktas.

SAMARBETE
Intresserad?

Kontakta oss för mer information, Fyll i formuläret till höger eller beställ direkt från ditt kirurgkonto.

Har du redan ett kirurgkonto?

Beställ nu Riktlinjer, manualer, formulär och publikationer