Koncepttype

KRANIOPLASTIK

KRANIOPLASTIK

Større defekter i kraniet (> 25 cm2) rekonstrueres for at beskytte den underliggende hjerne, for at forebygge infektion og for at korrigere æstetiske deformiteter. Når knogletransplantation mislykkes pga. infektion eller resorption, kan man rekonstruere med autologe split calvarie grafts, resin, calcium phosphate, titanium alloy, membraner, titanium mesh, titanium 3D printning og PEEK. 3D printning og CNC fræsning sker ved hjælp af computer-design og fremstilling af en rekonstruktionsplade. Pladens design er vigtig mht. at opnå god kosmetik, kirurgiske adgangsforhold, forebyggelse af CSF lækage og sårskred.  Den ydre form reproduceres vha. spejlings-teknikker i billedfremstillingen eller helt fra bunden uden skabelon. Der bliver lavet huller i pladen til væskeflow og vævsintegration.

Hvordan virker det?
Processen
  1. Din sygehistorie vil blive gennemgået før proceduren. Tag en opdateret medicinliste med til konsultationen, hvor din kirurg vil forklare dig konceptet og fortælle om fordele og ulemper.

  2. Processen starter med en CT skanning.

  3. Din kirurg og CADskills designer dit implantat.

  4. Operationen foregår i narkose.

  5. Følg din kirurgs anvisninger efter operationen, især mht. medicinering.

  6. Kom til de efterfølgende skemalagte kontrolbesøg.

KAN VI HJÆLPE DIG?
Bed din læge om yderligere information

For mere information om vores koncept

KONTAKT OS